UC

    Välkommen till Netoteket

    Netoteket är riktat till dig som har viss kännedom om receptfria läkemedel och egenvård. Det finns mycket du kan göra själv. Alla kan egenvårda sig. Egenvård innebär att du själv kan känna igen och behandla lindrigare sjukdomsbesvär. Det innbär också att du känner till egenvårdens begränsningar och vet vart du ska vända dig när du behöver söka hjälp hos sjukvården.

    1177